Udal-agiritegiko fondoen kontsulta

Informazioa

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Mota hauetako izapideak egiteko Muxikako Udaletxera jo, Ugarte auzoa, 1 edo 94 6252701 telefonora deitu.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak

Legezko informazioa

 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua.
 • Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorra
 • Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legea
 • Diru-bilketarako Araudi Orokorra onartzen duen uztailaren 29ko 939/2005 Errege Dekretua
 • Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kultur Ondarea erregulatzeko Arauak onartzen dituen azaroaren 21eko 232/2000 Dekretua.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Artxibo Sistemaren Antolamenduari eta Funtzionamenduari buruzko uztailaren 22ko 174/2003 Dekretua.
 • Aplika daitezkeen udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Mota hauetako izapideak egiteko Muxikako Udaletxera jo, Ugarte auzoa, 1 edo 94 6252701 telefonora deitu.