Balioen txostena

Bizkaiko Lurralde Historikoko landa- eta hiri-ondasun higiezinen balio-txostenen jendaurreko erakusketa.

Honen bidez, zure udalerrian kokatutako landa- eta hiri-ondasun higiezinen balio-txostenak onesten dituen Katastroaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpena bidaltzen dizut, udaletxean jendaurrean erakuts dezazun.

Jendaurreko erakusketa hori egutegiko 15 eguneko epean egingo da, iragarkia BAOn argitaratzen denetik hasita. Argitalpen hori ekainaren 20an izango da; beraz, ebazpena ekainaren 2letik uztailaren Sera bitartean egon behar da jendaurrean jarrita.