Dirulaguntzak 2014

Dirulaguntzak
Kontzeptua Eskaera epea (eskaera aurkeztekoepea) Aurreikusitako gastuak
HAURRESKOLA 1.epea: uratrrila, 1-15 2013ko uztailetik abenduraino
2. epea: ekaina, 15-30 2014ko urtarrilatik ekainera
POLIKIROLDEGIA 1. epea: otsailetik martxoaren 8arte 2014ko urtarrila eta otsaila
2. epea: 2014ko abenduaren 1etik, 15erarte 2014ko martxotik abendura
IKASLEEN GARRAIOA epe bakarra: 2014ko ekainak 15etik 30era 2013-2014 kurtsoa
EUSKARA Epe bakarra: 2014ko urriaren 1 etik 15era 2014ko urtarrilatik irailera
MUSIKA ESKOLA Epe bakarra: 2014ko urriak 1etik 15era. 2013-2014 kurtsoa