Dirulaguntzak
Kontzeptua Eskaera epea (eskaera aurkeztekoepea)
HAURRESKOLA 1.epea: 2015eko ekainaren 15etik 30era
2. epea: 2016ko urtarrilaren 1etik 15era
POLIKIROLDEGIA 1. epea: otsailaren 1etik martxoaren 8ra
2. epea: abenduaren 5etik 15era
IKASLEEN GARRAIOA Epe bakarra: ekainaren 15etik uztailaren 15era
EUSKARA Epe bakarra: urriaren 1etik 15era
MUSIKA ESKOLA Epe bakarra: urriaren 1etik 15era.
KULTUR EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZAK Epe bakarra: urtarrilaren 27tik otsailaren 18ra.