Dirulaguntzak

 

Herri-bideetan zirkulatzeko gai diren trakzio mekanikodun ibilgailuei aplikatzen zaie.

Salbuespenak:

  • %33ko minusbaliotasuna edo handiagoa duten pertsonek ez beste inork erabiltzen dituzten eta euren izenean matrikulatuta dauden ibilgailuak. Diru-laguntza ibilgailu bakarrerako izango da.

Beharrezko agiriak:

  • Zirkulazioko baimenaren fotokopia.
  • Minusbaliotasunaren ziurtagiria, Bizkaiko Foru Aldundiak edo beste organo eskudun batek egina.
  • Zinpeko aitorpena, ibilgailua minusbaliatuak ez beste inork erabiliko duela adierazteko.
  • Nekazaritzako Ikuskapenaren Txartela duten traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta makinak.